Pjenjezy za pěstowarnju a puće

srjeda, 30. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Saněrowanje zakładneje šule najwažniše předewzaće za přichod

Kubšicy (CK/SN). Za hladanje dźěći w swojimaj pěstowarnjomaj a w horće wuda Kubšiska gmejna lětsa 232 500 eurow. To je 43 300 eurow wjace hač loni. Hłowna přičina toho su stupace personalne wudawki w tymle wobłuku. Zakonsce předpisaneje změny personalneho kluča za dźěćace dnjowe přebywanišća dla trjebaja wjace personala, rozłoži komornica Sandra Reuß. Pěstowarni w Kubšicach a Poršicach kaž tež hort w Bošecach su połnje wućežene.

Jednohłósnje su Kubšiscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju hospodarski plan 2016 wobzamknyli. Mjeztym zo wočakuja 2,9 milionow eurow dochodow, chcedźa 3,3 miliony eurow wudać. Najebać diferencu płaći etat Kubšiskeje gmejny jako wurunany, dokelž pochadźa dźěra w nim jeničce z wotpisanjow. Zo móhła je komuna sama nadźěłać, při­zwola Swobodny stat Sakska za to přechodny čas.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND