Pjenjezy za pěstowarnju a puće

srjeda, 30. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Saněrowanje zakładneje šule najwažniše předewzaće za přichod

Kubšicy (CK/SN). Za hladanje dźěći w swojimaj pěstowarnjomaj a w horće wuda Kubšiska gmejna lětsa 232 500 eurow. To je 43 300 eurow wjace hač loni. Hłowna přičina toho su stupace personalne wudawki w tymle wobłuku. Zakonsce předpisaneje změny personalneho kluča za dźěćace dnjowe přebywanišća dla trjebaja wjace personala, rozłoži komornica Sandra Reuß. Pěstowarni w Kubšicach a Poršicach kaž tež hort w Bošecach su połnje wućežene.

Jednohłósnje su Kubšiscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju hospodarski plan 2016 wobzamknyli. Mjeztym zo wočakuja 2,9 milionow eurow dochodow, chcedźa 3,3 miliony eurow wudać. Najebać diferencu płaći etat Kubšiskeje gmejny jako wurunany, dokelž pochadźa dźěra w nim jeničce z wotpisanjow. Zo móhła je komuna sama nadźěłać, při­zwola Swobodny stat Sakska za to přechodny čas.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND