Planowanje wulke wužadanje

pjatk, 01. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Projekt přichodneje wokrjesneje dróhi přez Miłoćicy předstajili

Miłoćicy (aha/SN). Bě prawje, zo je Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) na wčerawše posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady přeprosył do socialneho domu „Při žabje“ w Miło­ćicach. Wulka ličba Miłočanow wuži składnosć, zo bychu zhonili wo planowanym wutwarje 2,6 kilometrow dołheho wotrězka wokrjesneje dróhi wot Smječkečanskeho kružneho wobchada přez Miłoćicy na statnu dróhu S 100 mjez Pančicami a Kamjencom. Rozłožujo předwidźany projekt pokaza zamołwity planowar dr. Ralf Hennig na wjacore problemy a móžne warianty. Nowa dróha budźe šěsć metrow šěroka a 600 metrow dołhi wotrězk přez Miłoćicy wo poł metra­ wuši, za to pak w křiwicach sydom metrow šěroki. We wsy připrawja połdra metra šěroki chódnik. Zwonka wsy powjedźe tón jako meter šěroki kolesowarski pućik dale. Trjeba je, zo so wjacore milinowe šćežory přestaja, busowa čakarnja so na druhe městno přepołoži a so dwaj swjatej křižej a pomnik přeměstnja. Wjesny wobraz pak so wulce njezměni.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND