Přihotuja twarske ležownosće

pjatk, 01. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
We Wulkej Dubrawje přihotuja nowe twarske ležownosće.  Foto: Heinz Noack We Wulkej Dubrawje přihotuja nowe twarske ležownosće. Foto: Heinz Noack
Wulka Dubrawa (HN/SN). Nowu bydlensku štwórć su nětko při Čelchowskim puću­ we­ Wulkej Dubrawje wotkrywać počeli.­ Tam kładu roły za pitnu wodu a wopłóčki kaž tež kable za wšitke dalše nošerje medijow. Tak stworja wuměnjenja, zo móže tule přichodnje sydom ­jednoswójbnych domow nastać. Twarski nošer je Budyske předewzaće SlB, kotrež chce hač do kónca meje wšitke přihotowanske dźěła wotzamknyć. Přichodni wobsedźerjo změja dosć atraktiwne ­bydlenske wuměnjenja, přetož na jednym boku změja na kromje Wulkeje ­Dubrawy dosć měra, na tamnym pak nic daloko do wsy, hdźež móžeš nakupować a sej to a tamne wobstarać. Hdy móža so zajimcy za ležownosće přizjewić, chce gmejna sčasom wozjewić. Wobhladać pak móžeš sej twarske městna na kromje hole hižo nětko.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND