Prěni čas so regionalnemu wobchodej smějkotali

póndźela, 04. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Hobbyjowa molerka Heidi Jäger je Ramonje Ladušowej (wotprawa) k jubilejej jeje wobchoda kamjeń pomolowała. Foto: Jost Schmidtchen Hobbyjowa molerka Heidi Jäger je Ramonje Ladušowej (wotprawa) k jubilejej jeje wobchoda kamjeń pomolowała. Foto: Jost Schmidtchen

Chrjebja (JoS/SN). Na 20lětne wobstaće zhladowaše Ladušec dworowy wobchod minjeny pjatk w Chrjebi. Spočatk apryla 1996 běchu tam prěni raz mjaso swojich gallowayskich howjadow předawali. Spočatk bě w dwójnym zmysle nowosć. Wosebitu družinu howjadow tehdy lědma štó znaješe runje tak kaž na předawanje regionalnych wudźěłkow specializowany wobchod na wsy. „Nam su so prěni čas samo kusk smějkotali, dokelž běchmy poprawom prěni, kotřiž do tohole směra myslachu“, dopomina so Ramona Ladušowa. Po łahodnych prěnich krokach wuwiwaše so wobchod jeje swójby na woblubowane nakupowanišćo, w kotrymž ma předawanje mjasa a kołbasy ze swójskich howjadow prioritu. K tomu přińdu mloko, twarožk a jeja kaž tež zelenina. Do jutrow, swjatkow a hód ludźo hižo sčasom twory skazaja, hewak móže so stać, zo dyrbja z prózdnym korbikom zaso woteńć. Nimo toho poskićeja Ladušecy najwšelakoriše dalše regionalne wudźěłki.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND