Štwórć lětstotka w słužbje druhich

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na dnju 25lětneho wobstaća Wojerowskeje ambulantneje hladanskeje słužby diakonije  wobhladachu sej někotre z jeje sobudźěłaćerkow chroniku wo swojim skutkowanju  w minjenych lětach.  Foto: Ulrike Herzger Na dnju 25lětneho wobstaća Wojerowskeje ambulantneje hladanskeje słužby diakonije wobhladachu sej někotre z jeje sobudźěłaćerkow chroniku wo swojim skutkowanju w minjenych lětach. Foto: Ulrike Herzger

1. apryla 1991 su we Wojerecach ambulantnu hladansku słužbu diakonije załožili.­ Jeje kolebka steješe tehdy na Měšćanskej­ promenadźe, wot lěta 1998 je socialna stacija w Domje Alberta­ Schweitzera na Lipjecskim naměsće­ 1 zaměstnjena.

Wojerecy (UH/SN). Składnostnje 25lětneho wobstaća hladanskeje słužby je Johannes Johne z předsydstwa diakonije sobudźěłaćerkam gratulował. Připołdniša přestawka za nawodnicu hladanskeje słužby Angeliku Hattula a jeje team bě tuž tón dźeń skerje swjedźenskeho razu. Tak njebě žonam jenož w běhu lět nastata chronika zajimawa, ale tež dopomnjenki sotry Sonje Schwarzer, kotraž je jako najstarša w skupinje wšitke 25 lět sobu dožiwiła. Mjeztym 70lětna sotra Irene Hoffmann bě dźewjeć lět zastupowaca nawodnica ambulantneje hladanskeje słužby. Wona rozprawješe, kak bě tehdy nastawacy model bydlenja z wobstajnym hladanjom přewzała a koncept we Wojerowskej bydlenjotwarskej towaršnosći předstajiła, hdźež jón přećiwo dalšim zajimcam přesadźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND