Štwórć lětstotka w słužbje druhich

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na dnju 25lětneho wobstaća Wojerowskeje ambulantneje hladanskeje słužby diakonije  wobhladachu sej někotre z jeje sobudźěłaćerkow chroniku wo swojim skutkowanju  w minjenych lětach.  Foto: Ulrike Herzger Na dnju 25lětneho wobstaća Wojerowskeje ambulantneje hladanskeje słužby diakonije wobhladachu sej někotre z jeje sobudźěłaćerkow chroniku wo swojim skutkowanju w minjenych lětach. Foto: Ulrike Herzger

1. apryla 1991 su we Wojerecach ambulantnu hladansku słužbu diakonije załožili.­ Jeje kolebka steješe tehdy na Měšćanskej­ promenadźe, wot lěta 1998 je socialna stacija w Domje Alberta­ Schweitzera na Lipjecskim naměsće­ 1 zaměstnjena.

Wojerecy (UH/SN). Składnostnje 25lětneho wobstaća hladanskeje słužby je Johannes Johne z předsydstwa diakonije sobudźěłaćerkam gratulował. Připołdniša přestawka za nawodnicu hladanskeje słužby Angeliku Hattula a jeje team bě tuž tón dźeń skerje swjedźenskeho razu. Tak njebě žonam jenož w běhu lět nastata chronika zajimawa, ale tež dopomnjenki sotry Sonje Schwarzer, kotraž je jako najstarša w skupinje wšitke 25 lět sobu dožiwiła. Mjeztym 70lětna sotra Irene Hoffmann bě dźewjeć lět zastupowaca nawodnica ambulantneje hladanskeje słužby. Wona rozprawješe, kak bě tehdy nastawacy model bydlenja z wobstajnym hladanjom přewzała a koncept we Wojerowskej bydlenjotwarskej towaršnosći předstajiła, hdźež jón přećiwo dalšim zajimcam přesadźi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND