Njejasne prašenja rozrisać

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Po wšěm zdaću nazymu započnu Slepjanski šulski centrum twarić

Slepo (AK/SN). Hišće lětsa chcedźa nowy Němsko-serbski šulski centrum Slepo twarić započeć. „Nazymu maja twarske dźěła zaběžeć“, rjekny nawoda planowanskeho a twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich wčera na posedźenju tam­nišich gmejnskich radźićelow na na­prašowanje. „Dotal njeje předwidźane, na tymle časowym planje něšto změnić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND