Njejasne prašenja rozrisać

srjeda, 06. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Po wšěm zdaću nazymu započnu Slepjanski šulski centrum twarić

Slepo (AK/SN). Hišće lětsa chcedźa nowy Němsko-serbski šulski centrum Slepo twarić započeć. „Nazymu maja twarske dźěła zaběžeć“, rjekny nawoda planowanskeho a twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich wčera na posedźenju tam­nišich gmejnskich radźićelow na na­prašowanje. „Dotal njeje předwidźane, na tymle časowym planje něšto změnić.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND