Nochcedźa „dawk bohatych“ płaćić

štwórtk, 07. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Runja tamnym łužiskim gmejnam ma tež Trjebinska wulke ćeže, swój hospodarski plan wurunać. To pak njeje wina komuny. Tohodla so nětko přećiwo Swobodnemu statej Sakskej wobara.

Trjebin (AK/SN). Jeno z masiwnymi zalutowanjemi a ze swójskimi rezerwami móže­ Trjebinska gmejna hospodarski plan 2016 nastajić. „Dyrbimy tójšto ze swojich nalutowanych srědkow wužiwać“, wu­zběhny wjesnjanostka Kerstin Antonius (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady.­ „Njeje pak naša wina, zo smy nětko w tajkim połoženju“, wona rjekny.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND