Chrósćicy sobu najwěsćiše

póndźela, 11. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kriminalna statistika Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa předstajena

Zhorjelc (SN/MWj). Chróšćanska gmejna je we wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije ta z najmjenje kriminalitu. „Faktisce je tale kónčina bjez kriminality“, rjekny minjeny pjatk w Zhorjelcu nawoda policajskeje direkcije Conny Stiehl, kiž předstaji kriminalnu statistiku lěta 2015. Mjez pjeć komunami z najmjenje kriminality je tohorunja Worklečanska. Z wotstawkom najwjace kriminality maja w Zhorjelcu a w dalšich kónčinach při pólskej hranicy.

Kriminalita w Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu je loni něhdźe wo pjeć procentow wotewzała. Cyłkownje zwěsćichu tule nimale 39 000 padow. Trochu wjace hač kóždy druhi z nich zamó policija wujasnić, štož je procentualnje nad sakskim přerězkom. Při tym zwěsćichu wjace hač 14 500 njeskutka podhladnych.

Nimale połojca wšitkich kriminelnych deliktow běchu padustwa. W tymle wobłuku napadnje wulki dźěl tak mjenowaneje wobstaranskeje kriminality. Do toho słuša tež kradnjenje kolesow, štož je ně­hdźe kóžde pjate padustwo, dokładnje 2 537 padow. „Pokradnjene kolesa policistow móhłrjec kóždy dźeń zaběraja. Často pak maja sej paduši přelochko, hdyž su na přikład drohe kolesa jeno snadnje zawěsćene a lědma zamknjene. Tule móže kóždy sam k tomu přinošować, zo swoje wobsydstwo škita“, praji Conny Stiehl.

Ličba pokradnjenych awtow bě z 509 nimale samsna kaž lěto do toho. K tomu přińdźe hišće 271 padow, w kotrychž so tole paducham poradźiło njeje. Trochu wotewzała je ličba deliktow w zwisku z drogami. 1 318 tajkich padow su loni zwěsćili. Najhusćišo jednaše so wo crystal a marihuanu. Ale tež tak mjenowane „legal highs“, kotrychž wobstatki dro­gowym abo lěkowym zakonjam stajnje njepodleža, policiju přiběrajcy zaběraja.

W 1 222 kriminalnych padach běchu skućićeljo požadarjo azyla a ćěkancy. Přewažna wjetšina jich njeskutkow běchu padustwo we wobchodach abo wob­škodźenje wěcow a zranjenje wosobow w domach za požadarjow azyla.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND