Z fotami do stawiznow pohladnyli

wutora, 12. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Na zetkanju za serbskim burskim blidom minjenu sobotu w Rownom rozdźělichu mjez wopytowarjemi Slepjanski spěwnik a sej zhromadnje zaspěwachu.  Foto: M. Arlt Na zetkanju za serbskim burskim blidom minjenu sobotu w Rownom rozdźělichu mjez wopytowarjemi Slepjanski spěwnik a sej zhromadnje zaspěwachu. Foto: M. Arlt

Dobru ideju měješe towarstwo Njepilic dwór, jako je sej za lětuše serbske burske blido přeprosyło fotografa Jürgena Maćija. Z nim dožiwichu wopytowarjo jara emocionalne zarjadowanje.

Rowno (JoS/SN). Wjace hač 40 wopytowarjow je minjenu sobotu na Rownjanski Njepilic dwór přichwatało, hdźež wotmě so tradicionalne serbske burske blido. Wot lěta 2008 tele zarjadowanje kóžde lěto přewjeduja, a tež tónraz móžeštaj so župan Domowinskeje župy „Jakub Lorenc-Zalěski“ Manfred Hermaš a před­syda towarstwa Njepilic dwór Manfred Nickel nad „połnym domom“ wjeselić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND