140. wustajeńca w rjedźe „Mała galerija“

wutora, 12. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Budyšan Marko Bruk rozłoži čłonce Njeswačanskeho towarstwa přećelow domi zny a kultury Rejzy Gottschlingowej swojej mólbje.  Foto: Lucija Rubinowa Budyšan Marko Bruk rozłoži čłonce Njeswačanskeho towarstwa přećelow domi zny a kultury Rejzy Gottschlingowej swojej mólbje. Foto: Lucija Rubinowa

Njeswačidło (LR/SN). W rjedźe „Mała galerija“ wotewrěchu zawčerawšim w Njeswačanskim hrodźe prěnju wustajeńcu lěta 2016. Prěni raz prezentuja swoje mólby seniorojo města Budyšina a cyłeho wokrjesa, zdźěla tež ze zdalenišich kónčin. Cyłkownje wustaja w hornim poschodźe hrodu 43 wuměnkarjow swoje twórby. Woni mjenuja prezentaciju „To je mój swět – moje žiwjenje“. Wopytowar wuhlada wjace hač sto wobrazow, akwarele runje tak kaž rysowanki a wolijowe twórby. Tale mnohotnosć a wšelakorosć motiwow wotbłyšćuje lubosć seniorow k molowanju. Mjez wustajerjemi staj Helena Palmanowa a Marko Bruk z Budyšina. Wopytowar Šćěpan Dej z Radworja, kotryž sam jara rady we wólnym času moluje, wustajeńcu jara chwaleše.

Při powitanju hosći předsyda Njeswačanskeho towarstwa přećelow domizny a kultury Dieter Petschel na to skedźbni, zo je so „Mała galerija“ w hrodźe 1978 zrodźiła. Njedźelu wotewrjena přehladka je mjeztym hižo 140. w tymle rjedźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND