Nakupowanišćo radu pači

štwórtk, 14. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Rozdźělne měnjenja wo přichodźe bywšeho knježeho kubła

Rakecy (JK/SN). Planowane wulkonakupowanišćo, kotrež ma nastać na ležownosći něhdyšeho knježeho kubła w Rakecach, postara so wčera wo wótru a kontrowersnu diskusiju na posedźenju gmejnskeje rady. Čłonojo bjezstronskeje frakcije pokazachu na to, zo so w planach za twar njejsu wobkedźowali jeho centralne połoženje kaž tež wěste puće k njemu a dosahace zawěsćenje měra a wěstoty wokoło njeho. Nimo toho sej čłonojo frakcije žadaja, poslednje twarjenje něhdyšeho kubła jako pomnik zachować a potorhać njedać. Porno tomu tamni radźićeljo a wjesnjanosta Swen Nowotny (CDU) na to skedźbnichu, zo konkretne wobsahi tuchwilu hišće do planow njesłušeja, ale so hišće dodadźa a we wotpowědnej měrje wobkedźbuja. To zastupjerka Budyskeho krajnoradneho twarskeho zarjada wobkrući, pokazujo na to, zo dźe při schwalenju wobtwarjenskich wustawkow jenož wo zasadne wobtwarjenje ležownosće. Wjetšina radźićelow skónčnje tola wotwažowanje kaž tež wustawki k wobtwarjenskemu planej za kupnicu schwali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND