Lěs wjace hač dawaćel drjewa

pjatk, 15. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda lěsnistwoweho wobwoda Hornja Łužica Holm Karraß při pomjatnym kamjenju w Nowochołmčanskim rewěrje pola Wojerec. Bronzowa plata ma na wu znam lěsnistwa skedźbnjeć.  Foto: Andreas Kirschke Nawoda lěsnistwoweho wobwoda Hornja Łužica Holm Karraß při pomjatnym kamjenju w Nowochołmčanskim rewěrje pola Wojerec. Bronzowa plata ma na wu znam lěsnistwa skedźbnjeć. Foto: Andreas Kirschke

Najwšelakoriše nadawki lěsnistwa steja w srjedźišću wosebiteho dnja, kiž lěsnistwowy wobwod Hornja Łužica jónu wob lěto organizuje. Za tydźeń zaso tak daloko budźe.

Pěskecy (HS/SN). Wěsće powučny a zabawny za jednotliwca a za swójby budźe 23. apryl. Budźe-li tež hišće sucho, čaka na wopytowarjow lěsa dnja 2016 w Pěskecach wot 10 do 17 hodź. wobšěrny program lěsnistwoweho wobwoda Hornja Łužica. „We wobłuku 8. sakskich lěsnych tydźenjow smy sej znowa Pěskecy za wjeršk swojeho zjawnostneho dźěła wupytali“, praji nawoda Holm Karraß. Na sportnišću kaž tež w lěsu wjerći so wšitko wo temu „Što nam lěs poskićuje“.

Sobudźěłaćerjo lěsnistwoweho wobwoda, z lěsnistwom zwjazane předewzaća a gastronomiscy zastaraćeljo chcedźa w Pěskecach lěs jako njeparujomne zelene płuca, jako dodawarja drjewa za ćopłotu, meble a papjeru kaž tež jako městnosć wočerstwjenja hódnoćić. Lěsni dźěłaćerjo, technikarjo, hajnicy a pčołarjo demonstruja, zo su sej swojeje zamołwitosće za zhromadny žiwjenski rum zwěriny a čłowjeka wědomi.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND