Bawda na horje zaso wotewrjena

póndźela, 18. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Bawda na Čornoboze je zaso wotewrjena. Wona bě sobotu cil wobdźělnikow lětušeho  dnja Budyskeho měšćanskeho lěsa.  Foto: Carmen Schumann Bawda na Čornoboze je zaso wotewrjena. Wona bě sobotu cil wobdźělnikow lětušeho dnja Budyskeho měšćanskeho lěsa. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Mjeztym hižo 21. raz je so sobotu dźeń Budyskeho měšćanskeho lěsa wotměł. Minjene lěta wob­dźěli so stajnje 70 do 80 zajimcow, tónraz zličichu něhdźe 150. Přičina bě, zo su na kóncu­ wulěta znowawotewrjenje restawrowaneje bawdy na Čornoboze swjećili.

Prjedy hač tak daloko bě, zhonichu wobdźělnicy něštožkuli zajimaweho wo noworjadowanju ležownosćow a móžachu so nad ponowjenym pućom na wjeršk hory zwjeselić. Wutwarili pak njejsu dróhu prěnjorjadnje dla turistow. Hłownje słuži wona tomu, zo bychu pušćene štomy z měšćanskeho lěsa wottransportować móhli. Přiwšěm pak puć tež nowemu wobhospodarjerjej hórskeje bawdy Elmarej Ladušej z Wuježka pomha. Wón móže swoje twory nětko lěpje do hórskeho hosćenca wozyć a hosćo maja přijomniši puć k bawdźe.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND