Za cyrkwinske žiwjenje we wsy

wutora, 19. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Kapałne towarstwo Maćerje Božeje rěka­ nowe towarstwo, kotrež su wčera wječor we Worklecach załožili. Nimale 50 ludźi je so do njeho zapisało, 37 z nich je předsydstwo wuzwoliło. Přichodnu sobotu chcedźa sej w předsydstwje jednotliwe funkcije rozdźělić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND