Z wjele wutrajnosću konserwěruja Johann Minack a Josi Altmann pod ...

srjeda, 20. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Z wjele wutrajnosću konserwěruja Johann Minack a Josi Altmann pod nawodom restawratora Konrada Wargowskeho (wotlěwa) železne epitafy při Klětnjanskej ewangelskej cyrkwi. Železne platy z časa wokoło 1763 dopominaja na bywšich wobsedźerjow Hamorskeho železo wobdźěłaceho zawoda von Luttitz a na fararja Johanna Gottlieba Schumanna. Foto: Joachim Rjela

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND