Tež serbske zapřahi namołwjene

srjeda, 20. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ramnow (BZ/SN). Lětuša Ramnowska hrodowa kołojězba konjacych zapřahow wotměje so 5. junija mjeztym 19. raz. Na něhdźe­ 30 kilometrow dołhej čarje změja wobdźělnicy wuhlad na powabnu Hornjołužisku pahórčinu.

Start a cil budźetej při Ramnowskim hrodźe, najrjeńšej krajnej baroknej připrawje Sakskeje. Kołojězba startuje dopołdnja w dźewjećich. Do cila přijědu zapřahi něhdźe w 14 hodź. K zabawje budu podłu čary stacije z překwapjenkami spřihotowane. Při baroknym hrodźe čakaja­ na wopytowarjow bohaty program a najwšelakoriše kulinariske poskitki. Młodźinski klub a dobrowólna wohnjowa wobora planujetaj nimo dźiwadłoweje hry tež program za dźěći.

Kołojězba nima w prěnim rjedźe charakter wubědźowanja, skerje steji wjeselo w srjedźišću. Wšitke wobdźělene zapřahi budu w dwěmaj kategorijomaj posudźowane. Fachowa jury spožči jim dypki. Nimo toho maja přihladowarjo tři najspo­dobniše zapřahi hódnoćić. Dobyćerjow chcedźa něhdźe w 15 hodźin mytować.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND