Krótkopowěsće (20.04.16)

srjeda, 20. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Swětowe mišterstwa w Drjowku

Drjowk. Swětowe mišterstwa dwukonjacych zapřahow wotměwaja so lěta 2019 w Drjowku pola Choćebuza. Tole zdźěli dźensa mjezynarodna třěšna organizacija konjaceho sporta Fédération Équestre Internationale. Berlinsko-braniborski zwjazk konjaceho sporta je zamołwitym w Drjowku mjeztym k tutomu „njewšědnemu zbožu“ gratulował.

W juliju wjace renty

Berlin. Něhdźe 20 milionow rentnarjow dóstanje w lěću čujomnje wjace pjenjez. W zapadnej Němskej maja so renty 1. julija wo 4,25 procentow zwyšić, we wuchodnych krajach wo 5,95 procentow. Tole je zwjazkowe knježerstwo dźensa rozsudźiło. Rozrost je wuslědk dobreho połoženja na dźěłowych wikach a z tym zwjazanych wyšich dochodow ludźi.

Myto LEX wuwołane

Choćebuz. Hižo 13. raz je łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) k wubědźowanju wo myto załožerjow swójskeje eksistency namołwjało. Wo nje móža so ludźo, kotřiž su w zašłych štyrjoch lětach swójske předewzaće załožili, hišće hač do kónca awgusta požadać. Nimo pjenježnych mytow profituja zajimcy tež z najwšelakorišich zarjadowanjow WiL.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND