Gmejna trjeba noweho partnera

srjeda, 20. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjele lět je stawnistwo Wulkodubrawskeje gmejny tež za Radwor přisłušne było, dokelž tam swójske stawnistwo nimaja. Nětko pak dyrbja so w Radworju za nowym partnerom rozhladować.

Radwor (SM/MkWj). Hižo dlěši čas bědźa so we Wulkodubrawskim gmejnskim zarjedźe z personalnymi problemami, štož so přiběrajcy tež na dźěło tamnišeho stawnistwa wuskutkuje. Nětko pak je so problem přiwótřił, po tym zo bě poslednja sobudźěłaćerka stawnistwa wupowědźiła, Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady informowaše. Jako Baberška w tym zwisku zhoni, zo chcedźa Wulkodubrawčenjo dźěło stawnistwa – a z tym tež Radworske naležnosće – do Malešec delegować, so jemu takrjec kornar pukny. „To rozsudźimy přeco hišće my“, wón Serbskim Nowinam rjekny. Gmejnskim radźićelam wón tuž wčera naćisk wobzamknjenja předpołoži, z kotrymž so zaměrowe zrěčenje z Wulkej Dubrawu wo zhromadnym stawnistwje wupowědźi, zo móhli sej nowu partnersku gmejnu za stawnistwo pytać.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND