Chcedźa nowu pěstowarnju

štwórtk, 21. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Prócowanje wosady bjez wuspěcha – nětko ma město pomhać

Salow (AK/SN). Město Kulow prócuje so wo nowotwar pěstowarnje. K tomu je so měšćanska rada na swojim wčerawšim posedźenju w Salowje wuznała. Měšćanosta Markus Posch (CDU) ma nětko nadawk, za kmanym městnom a za móžnosćemi financowanja pytać.

Pozadk je wulka ličba porodow w měsće a wokolnych wsach. Z tym stej Krabatowa zakładna a wyša šula „Korla Awgust Kocor“ zawěsćenej. „Trjebamy pak runje tak dołhodobnje zawěsćene zastaranje dźěći w pěstowarni a w horće“, podšmórny Markus Posch. „Nimo toho je naša winowatosć, zo zaručamy hladanje dźěći předšulskeje staroby a dale hač do 4. lětnika.“

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND