Wšitke wsy gmejny zesylnić

štwórtk, 21. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
RonaldWoschick Foto: AndreasKirschke RonaldWoschick Foto: AndreasKirschke

Wjace bliskosće k wobydlerjam a wjace wotewrjenosće w gmejnskej radźe, we wuběrkach a w zarjadnistwje – tole stej wažnej zaměraj Ronalda Woschicka. Za wolerske zjednoćenstwo za Łazowsku wulkogmejnu nastupi wón 24. apryla k wólbam wjesnjanosty. Wot 2014 přisłuša wón gmejnskej radźe a je nimo toho předsyda towarstwa Łazowska strowota.

40lětny Łazowčan je powołanje zawodneho hospodarja nawuknył a pozdźišo w tymle směrje studował. Tuchwilu dźěła wón w Drježdźanskej imobilijowej firmje Impro. Bjez dźiwa, zo jemu hospodarske spěchowanje na wutrobje leži. „Po wućeženej přemysłowej přestrjeni G2 měli so dalše płoniny za zasydlenje firmow wupisać“, praji Woschick.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND