Staru pěstowarnju potorhaja

pjatk, 22. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanska gmejna inwestuje do šule a wjacezaměroweje hale

Hórki (JK/SN). Runja mnohim druhim gmejskim radam mějachu tež radźićeljo Chróšćanskeje gmejny na wčerawšim posedźenju­ w Hórkach wo tym wuradźować, za čo srědki ze sakskeho zakonja wo přisporjenju inwesticiskeje mocy zasadźa. Wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) k tomu namjety předpołoži. Chrósćicam přizwolene 110 000 eurow ze srědkow Zwjazka a Sakskeje kaž tež 12 000 eurow inwesticiskeje pawšale chcedźa we wobłuku energetiskeho saněrowanja za ponowjenje tepjenja zakładneje šule a wjacezaměroweje hale „Jednota“ a za izola­ciju třěchi „Jednoty“ zasadźić. Dalši dźěl srědkow wužija k ponowjenju wjesneho wobswětlenja w Prawoćicach. Tam ma so milinowód ponowić, a w tym zwisku so poskića, nowe lampy nastajić. Dalši namjet,­ pjenjezy k saněrowanju dróhow zasadźić, wuwabi wěcownu diskusiju radźićelow.­ Namjetowane podlěšenje chódnika při starowni w směrje na Prawoćicy runje tak zaćisnychu kaž ponowjenje dróhi w Nuknicy. Po wothłosowanju přesadźi so namjet, dróhu z Chrósćic do Hórkow ponowić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND