Staru pěstowarnju potorhaja

pjatk, 22. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Chróšćanska gmejna inwestuje do šule a wjacezaměroweje hale

Hórki (JK/SN). Runja mnohim druhim gmejskim radam mějachu tež radźićeljo Chróšćanskeje gmejny na wčerawšim posedźenju­ w Hórkach wo tym wuradźować, za čo srědki ze sakskeho zakonja wo přisporjenju inwesticiskeje mocy zasadźa. Wjesnjanosta Marko Kliman (CDU) k tomu namjety předpołoži. Chrósćicam přizwolene 110 000 eurow ze srědkow Zwjazka a Sakskeje kaž tež 12 000 eurow inwesticiskeje pawšale chcedźa we wobłuku energetiskeho saněrowanja za ponowjenje tepjenja zakładneje šule a wjacezaměroweje hale „Jednota“ a za izola­ciju třěchi „Jednoty“ zasadźić. Dalši dźěl srědkow wužija k ponowjenju wjesneho wobswětlenja w Prawoćicach. Tam ma so milinowód ponowić, a w tym zwisku so poskića, nowe lampy nastajić. Dalši namjet,­ pjenjezy k saněrowanju dróhow zasadźić, wuwabi wěcownu diskusiju radźićelow.­ Namjetowane podlěšenje chódnika při starowni w směrje na Prawoćicy runje tak zaćisnychu kaž ponowjenje dróhi w Nuknicy. Po wothłosowanju přesadźi so namjet, dróhu z Chrósćic do Hórkow ponowić.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND