Towarstwo twari sej pěc

wutora, 26. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Hans Petschick a Gerhard Schmaler (wotlěwa) před Ptačečanskej domizniskej stwu, hdźež nastawa nowa pěc  Foto: Heinz Hirschfeld Hans Petschick a Gerhard Schmaler (wotlěwa) před Ptačečanskej domizniskej stwu, hdźež nastawa nowa pěc Foto: Heinz Hirschfeld

Ptačečanska šulska a domizniska stwa je minjeny kónc tydźenja swoju lětušu sezonu zahajiła. Tam chcedźa lětsa nowy projekt zwoprawdźić, na kotrymž hižo pilnje dźěłaja.

Ptačecy (HH/SN). Za zazběh noweje sezony Ptačečanskeje šulskeje a domizniskeje stwy minjeny kónc tydźenja su někotružkuli rjanu ideju zrodźili. Tak demonstrowachu domjacnostne pokiwy z časa swojich dźědow a wowkow, za čož bě brošurka z 1930tych lět zakład. Před domizniskej stwu žony z jeje towarstwa pod nawodom Martiny Petschick pokazachu, kak hodźi so na ekologiske wašnje drasta płokać a kak mazane blaki z njeje wotstroniš. Při tej składnosći dóstachu wopytowarjo tež tón abo tamny strowotny tip. Darmotnje rozdźělili su sobotu kirbsowe rostlinki. Te měli hosćo doma derje hladać, přetož 25. septembra chcedźa we wobłuku domchowanki Ptačečanskeho kirbsoweho krala zwěsćić.

Na swójsku iniciatiwu towarstwa nastawa tuchwilu před šulskej a domizniskej stwu pěc. Ideju za to je Gerhard Schmaler zrodźił, zestajejo lětny plan towarstwa. Z pjecu chcedźa wjes trochu atraktiwnišu sčinić. A dokelž so w towarstwje tež wo financowanje sami staraja, su pjenježne dary rady witane. Tuchwilu planuja, pěc lětsa 2. oktobra prěni raz zapyrić a potom demonstrować, kak su něhdy z hejduše krupy dźěłali. Za to chcedźa přichodny měsac pola Petschi­ckec hejduš wusyć a ju nazymu tradi­cionelnje z ruku žnjeć. Spočatk oktobra budu wopytowarjo potom widźeć móc, kak hejduš mlěja.

Minjeny zymski čas su w domizniskej stwě za to wužili, na přikład wažne do­kumenty laminěrować. Prěni raz pokazuja nětko tež wulku klankacu stwu z 1950tych lět. Nimo toho je towarstwo njedawno znatu chroniku Kullmanna darjenu dóstało, kotruž tohorunja w swojich rumnosćach prezentuje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND