Kaznja čistoty tež w kwisu

wutora, 26. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tež holče mustwa su so minjenu sobotu na dźewjatym korčmowym kwisu Kulowskeje młodźiny wobdźělili.  Foto: Jost Schmidtchen Tež holče mustwa su so minjenu sobotu na dźewjatym korčmowym kwisu Kulowskeje młodźiny wobdźělili. Foto: Jost Schmidtchen

Kulow (JoS/SN). 500. róčnica wozjewjenja kaznje čistoty steješe w srjedźišću dnja piwa, kotryž su minjenu sobotu tež w Kulowskej piwarni swjećili. Zo so tam po tejle kazni maja, móžeš wot časa po přewróće tež na blešowych etiketach čitać. „Te­hdy móžachmy trěbne surowizny zaso kupić“, rozłoži Johannes Glaab, zamołwity za marketing w piwarni. Wona ma tuchwilu 19 přistajenych, kotřiž warja wob lěto 15 000 hektolitrow piwa w dwanaće družinach. Wšitke dwanaće sy sobotu po wodźenjach woptać móhł. K tomu hudźeše Hórnikečanski dujerski orchester. Syn Johannesa Glaaba, kiž runje w Zhorjelskej piwarni powołanje piwarca wuknje, je wopytowarjam z jednorymi słowami proces warjenja piwa rozłožował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND