Kaznja čistoty tež w kwisu

wutora, 26. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Tež holče mustwa su so minjenu sobotu na dźewjatym korčmowym kwisu Kulowskeje młodźiny wobdźělili.  Foto: Jost Schmidtchen Tež holče mustwa su so minjenu sobotu na dźewjatym korčmowym kwisu Kulowskeje młodźiny wobdźělili. Foto: Jost Schmidtchen

Kulow (JoS/SN). 500. róčnica wozjewjenja kaznje čistoty steješe w srjedźišću dnja piwa, kotryž su minjenu sobotu tež w Kulowskej piwarni swjećili. Zo so tam po tejle kazni maja, móžeš wot časa po přewróće tež na blešowych etiketach čitać. „Te­hdy móžachmy trěbne surowizny zaso kupić“, rozłoži Johannes Glaab, zamołwity za marketing w piwarni. Wona ma tuchwilu 19 přistajenych, kotřiž warja wob lěto 15 000 hektolitrow piwa w dwanaće družinach. Wšitke dwanaće sy sobotu po wodźenjach woptać móhł. K tomu hudźeše Hórnikečanski dujerski orchester. Syn Johannesa Glaaba, kiž runje w Zhorjelskej piwarni powołanje piwarca wuknje, je wopytowarjam z jednorymi słowami proces warjenja piwa rozłožował.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND