Mało dźiwiny njespokoja

srjeda, 27. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa Pětr Wawrij (srjedźa) z rewěrowym hajnikom Haraldom Petrickom (naprawo) a hońtwjerjom Günterom Winterom  (nalěwo). Foto: Jan Kral Předsyda Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa Pětr Wawrij (srjedźa) z rewěrowym hajnikom Haraldom Petrickom (naprawo) a hońtwjerjom Günterom Winterom (nalěwo). Foto: Jan Kral

Wo hłownej zhromadźiznje Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa

Nowoslicy (JK/SN). Předsyda Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa, Łušćan Pětr Wawrij, dźěła w lěsach zwonka Łužicy. Tak bě wšo druhe hač jednore termin za drustwowu zhromadźiznu namakać. A bě zdobom přičina, zo so hłowna zhromadźizna drustwa hakle wčera wotmě. Nimo čłonow witaše předsyda rewěroweho hajnika Haralda Petricka z Pěskec, referenta wječora. Werner Čornak poda krótku, ale jadriwu rozprawu dźěławosće drustwa, kotrež je swoje nadawki zamołwiće spjelniło. Nowe wobzamknjenja kaž tež změny w dźěławosći njejsu trěbne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND