Mało dźiwiny njespokoja

srjeda, 27. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa Pětr Wawrij (srjedźa) z rewěrowym hajnikom Haraldom Petrickom (naprawo) a hońtwjerjom Günterom Winterom  (nalěwo). Foto: Jan Kral Předsyda Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa Pětr Wawrij (srjedźa) z rewěrowym hajnikom Haraldom Petrickom (naprawo) a hońtwjerjom Günterom Winterom (nalěwo). Foto: Jan Kral

Wo hłownej zhromadźiznje Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa

Nowoslicy (JK/SN). Předsyda Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa, Łušćan Pětr Wawrij, dźěła w lěsach zwonka Łužicy. Tak bě wšo druhe hač jednore termin za drustwowu zhromadźiznu namakać. A bě zdobom přičina, zo so hłowna zhromadźizna drustwa hakle wčera wotmě. Nimo čłonow witaše předsyda rewěroweho hajnika Haralda Petricka z Pěskec, referenta wječora. Werner Čornak poda krótku, ale jadriwu rozprawu dźěławosće drustwa, kotrež je swoje nadawki zamołwiće spjelniło. Nowe wobzamknjenja kaž tež změny w dźěławosći njejsu trěbne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND