Mało dźiwiny njespokoja

srjeda, 27. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Předsyda Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa Pětr Wawrij (srjedźa) z rewěrowym hajnikom Haraldom Petrickom (naprawo) a hońtwjerjom Günterom Winterom  (nalěwo). Foto: Jan Kral Předsyda Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa Pětr Wawrij (srjedźa) z rewěrowym hajnikom Haraldom Petrickom (naprawo) a hońtwjerjom Günterom Winterom (nalěwo). Foto: Jan Kral

Wo hłownej zhromadźiznje Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa

Nowoslicy (JK/SN). Předsyda Nowosličanskeho hońtwjerskeho drustwa, Łušćan Pětr Wawrij, dźěła w lěsach zwonka Łužicy. Tak bě wšo druhe hač jednore termin za drustwowu zhromadźiznu namakać. A bě zdobom přičina, zo so hłowna zhromadźizna drustwa hakle wčera wotmě. Nimo čłonow witaše předsyda rewěroweho hajnika Haralda Petricka z Pěskec, referenta wječora. Werner Čornak poda krótku, ale jadriwu rozprawu dźěławosće drustwa, kotrež je swoje nadawki zamołwiće spjelniło. Nowe wobzamknjenja kaž tež změny w dźěławosći njejsu trěbne.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND