Kritiske słowa přećiwo wotedawkej

srjeda, 27. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Byrnjež twarske dźěła we wobłuku zaměroweho zwjazka za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe w dalokej měrje wotzamknjene byli, knježa tam po wšěm zdaću dale wulke napjatosće.

Porchow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe (AZV) je dale bjez wobzamknjeneho hospodarskeho plana 2016 a bjez kalkulacije popłatkow za lětsa a klětu. Tole je wuslědk wčerawšeje zhromadźizny zaměroweho zwjazka w Porchowje. Wjetšina zastupjerjow zwjazkej přisłušacych gmejnow je dodatnu kalkulaciju za lěta 2009 do 2012 kaž tež za 2013 do 2015 wotpokazało. Tónle nadawk běchu loni w septembru firmje KOGIS přepodali. Porchow a Worklecy jeje wobličenjam přihłosowachu, Ralbicy-Róžant, Chrósćicy a Pančicy-Kukow je wotpokazachu.

Jednaćel KOGIS Jens Sterzel wčera kalkulaciju rozłoži a namjetowaše, wobchować měsačny zakładny popłatk wosom eurow na domjacnosć a 3,90 eurow na kubikny meter wopłóčkow. Radźićeljo pak mějachu wobmyslenja. Tak skedźbni Jan Wjesela z Chrósćic na kónčnu bilancu lěta 2013, hdźež bě wón diferencu wjace hač miliona eurow zwěsćił. Kak je wona nastała, njemóžeše Sterzel wčera rjec.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND