Wjace swobodnych městnow

štwórtk, 28. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hornjołužiske hospodarske předewzaća pytaja dźeń a wjace fachowcow, kotrychž­ chcyli na swobodne dźěłowe městna přistajić. To njepłaći dawno jeno­ za sezonowe powołanja.

Budyšin (CK/SN). W aprylu je w Hornjej Łužicy 3 290 ludźi nowe dźěłowe městno našło, 1 221 wjace hač měsac do toho. Přistajili su jich zwjetša w sezonowych powołanjach, potajkim w twarstwje a transportnistwje, w zahrodnistwje, floristice a ratarstwje. Wuwiće na dźěłowych wikach pokazuje tak na wočakowane nalětnje wožiwjenje. Ale tež hewak su pozitiwne signale widźeć, praji Thomas Berndt. Po słowach šefa Budyskeje agentury za dźěło je woteběraca bjezdźěłnosć generelnje wuskutk pozitiwneho wuwića hospodarstwa. Dołhi čas běštej ličbje přizjewjenjow a wotzjewjenjow z bjezdźěłnosće podobnej. W aprylu bě ličba ze zawodow pušćenych z 1 700 wjele mjeńša hač ta nowych přistajenych.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND