Wjace swobodnych městnow

štwórtk, 28. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hornjołužiske hospodarske předewzaća pytaja dźeń a wjace fachowcow, kotrychž­ chcyli na swobodne dźěłowe městna přistajić. To njepłaći dawno jeno­ za sezonowe powołanja.

Budyšin (CK/SN). W aprylu je w Hornjej Łužicy 3 290 ludźi nowe dźěłowe městno našło, 1 221 wjace hač měsac do toho. Přistajili su jich zwjetša w sezonowych powołanjach, potajkim w twarstwje a transportnistwje, w zahrodnistwje, floristice a ratarstwje. Wuwiće na dźěłowych wikach pokazuje tak na wočakowane nalětnje wožiwjenje. Ale tež hewak su pozitiwne signale widźeć, praji Thomas Berndt. Po słowach šefa Budyskeje agentury za dźěło je woteběraca bjezdźěłnosć generelnje wuskutk pozitiwneho wuwića hospodarstwa. Dołhi čas běštej ličbje přizjewjenjow a wotzjewjenjow z bjezdźěłnosće podobnej. W aprylu bě ličba ze zawodow pušćenych z 1 700 wjele mjeńša hač ta nowych přistajenych.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND