Wjace hač jenož debjenka poručenje

štwórtk, 28. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeje měšćanskeje rady namjetuje, zo měli transparenty a plakaty na Bohatej hasy zasadnje dwurěčne być. Tole bychu zawěsće tež tući čěscy młodostni witali, kotrychž smy dźensa w měsće zetkali. Woni přebywaja tuchwilu na šulerskej wuměnje we Łužicy.  Foto: SN/Maćij Bulank Dźěłowy kruh za serbske naležnosće Budyskeje měšćanskeje rady namjetuje, zo měli transparenty a plakaty na Bohatej hasy zasadnje dwurěčne być. Tole bychu zawěsće tež tući čěscy młodostni witali, kotrychž smy dźensa w měsće zetkali. Woni přebywaja tuchwilu na šulerskej wuměnje we Łužicy. Foto: SN/Maćij Bulank

Přesnadny angažement za woprawdźitu bikulturnosć w měsće porokowali

Budyšin (CK/SN). Za spěchowanje němsko-serbskeje bikulturnosće w měsće so w Budyšinje „cyłkownje přemało čini“. Tole wuchadźa z rozprawy dźěłoweho kruha za serbske naležnosće, kotruž su na wčerawšim posedźenju měšćanskeje rady předstajili. Jutry drje so serbski element jasnišo hač hewak na wědomje bjerje. Z tym pak njemóže naležnosć wotbyta być. „Wuzběhujemy drje rjane tradicije tule bydlaceje mjeńšiny, ale aktiwnje jich rěč wuknyć abo ju znajmjeńša při kóždej skićacej so móžnosći zjawnje prezentować, to nam prócy hódne njeje“, rjekny dr. Susanne Hozyna (CDU), rěčnica dźěłoweho kruha.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND