Pomha ćěkancam so zažiwić

srjeda, 08. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Carmen Kralowa Foto:  MilenkaRječcyna Carmen Kralowa Foto: MilenkaRječcyna

Ze swojej wjesołej žiłku wě Carmen Kralowa ludźi zahorić. To začuwaja tež młodźi ćěkancy wot 13 lět, kotřiž su bjez staršich do Němskeje přišli a nětko w Debrikecach přebywaja. Tam skutkuje 37lětna Nukničanka jako kubłarka. Wjacore lěta je wona jako hojerka-kubłarka-hladarka na samsnym městnje dźěłała. Wona je wjesoła, zo je jej Dźěłaćerski dobroćelski skutk zmóžnił dale w objekće skutkować a so wo młodostnych starać, po tym zo běchu zbrašeni z Debrikec wućahnyli.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND