Nasdala: Plany zaćisnjene

wutora, 12. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Frakcija Swobodnych wolerjow list Budyskemu wokrjesej njepodpisała

Wojerecy (SN/MWj). List Wojerowskeho wyšeho měšćanosty Stefana Skory (CDU) a předsydow frakcijow měšćanskeje rady – Lěwicy, CDU, SPD a Aktiwne Wojerecy – Budyskemu wokrjesej, w kotrymž dźe wo ležownostnu koncepciju wokrjesa (SN rozprawjachu), bě njetrjebawši, dokelž najnowše wuwiće w tymle nastupanju njewobkedźbuje. „Tohodla njejsmy jako Swobodni wolerjo list podpisali“, rjekny na naprašowanje čłon jich frakcije Dirk Nasdala, kiž je zdobom předsyda frakcije Swobodnych wolerjow Budyskeho wokrjesneho sejmika.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND