Konjacy dorost wuspěšny

srjeda, 13. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Prezident Saksko-durinskeho plahowanskeho zwjazka koni Wolf Lahr je Hubertej Wróblej dobyćersku medalju za žrěbjo Carlo přepodał, kotrehož dźerži dźowka Sofija Wróblec (wotprawa).  Foto: Brit Placzek Prezident Saksko-durinskeho plahowanskeho zwjazka koni Wolf Lahr je Hubertej Wróblej dobyćersku medalju za žrěbjo Carlo přepodał, kotrehož dźerži dźowka Sofija Wróblec (wotprawa). Foto: Brit Placzek

Hubert Wróbl z Carlom championat žrěbjatow w Moritzburgu dobył

Moritzburg/Wotrow (BeW/SN). Wyskacy to aplaws z tribunow jěchanišća sakskeje krajneje kobłarnje w Moritzburgu za žrěbjo ze serbskeho konjenca. Prěni raz mó­žeše­ Hubert Wróbl lětsa w swojim Wotrowskim konjencu žrěbjo na swět witać. Jenož něšto měsacow pozdźišo steješe wón minjenu njedźelu ze swojim Carlom před sudniskej komisiju młodych žrěbcow (Hengstfohlen) Sakskeje. A je dobył.

Hižo před dwěmaj njedźelomaj bě so Wróblec žrěbjo na regionalnej přehladce w Jěžowje wulkotnje prezentowało. Z tehdy docpětym druhim městnom so wone za championat w Moritzburgu skwalifikowa. Zo pak so tam mjez 35 najlěpšimi přesadźi, z tym Hubert Wróbl ze žanej mysličku ličił njebě. „To je naše prěnje žrěbjo. Nimamy z nim hišće žane nazhonjenja, a nětko je tak wulkotnje wotrěznyło. To njemóžeš scyła tak prawje wěrić“, powěda Hubert Wróbl.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND