Konjacy dorost wuspěšny

srjeda, 13. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Prezident Saksko-durinskeho plahowanskeho zwjazka koni Wolf Lahr je Hubertej Wróblej dobyćersku medalju za žrěbjo Carlo přepodał, kotrehož dźerži dźowka Sofija Wróblec (wotprawa).  Foto: Brit Placzek Prezident Saksko-durinskeho plahowanskeho zwjazka koni Wolf Lahr je Hubertej Wróblej dobyćersku medalju za žrěbjo Carlo přepodał, kotrehož dźerži dźowka Sofija Wróblec (wotprawa). Foto: Brit Placzek

Hubert Wróbl z Carlom championat žrěbjatow w Moritzburgu dobył

Moritzburg/Wotrow (BeW/SN). Wyskacy to aplaws z tribunow jěchanišća sakskeje krajneje kobłarnje w Moritzburgu za žrěbjo ze serbskeho konjenca. Prěni raz mó­žeše­ Hubert Wróbl lětsa w swojim Wotrowskim konjencu žrěbjo na swět witać. Jenož něšto měsacow pozdźišo steješe wón minjenu njedźelu ze swojim Carlom před sudniskej komisiju młodych žrěbcow (Hengstfohlen) Sakskeje. A je dobył.

Hižo před dwěmaj njedźelomaj bě so Wróblec žrěbjo na regionalnej přehladce w Jěžowje wulkotnje prezentowało. Z tehdy docpětym druhim městnom so wone za championat w Moritzburgu skwalifikowa. Zo pak so tam mjez 35 najlěpšimi přesadźi, z tym Hubert Wróbl ze žanej mysličku ličił njebě. „To je naše prěnje žrěbjo. Nimamy z nim hišće žane nazhonjenja, a nětko je tak wulkotnje wotrěznyło. To njemóžeš scyła tak prawje wěrić“, powěda Hubert Wróbl.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND