Nětko móža třěchu ponowić

štwórtk, 14. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
We Wulkodubrawskej Margarećinej hěće zajimowaše so dr. Fritz Jäckel wčera mjez druhim za mašinu, z kotrejž běchu něhdy milinu produkowali.  Foto: Heinz Noack We Wulkodubrawskej Margarećinej hěće zajimowaše so dr. Fritz Jäckel wčera mjez druhim za mašinu, z kotrejž běchu něhdy milinu produkowali. Foto: Heinz Noack

Towarstwo Margarećineje hěty spěchowanske srědki dóstało

Wulka Dubrawa (HN/SN). Wulke wjeselo knježeše wčera we Wulkodubrawskej Margarećinej hěće. Tam móža nětko skónčnje třěchu 120 lět stareho fabrikskeho twarjenja ponowić, hdźež je spěchowanske towarstwo muzej zaměstniło. Móžno je to z 30 000 eurami spěchowanskich srědkow, kotrež je šef sakskeje statneje kenclije dr. Fritz Jäckel (CDU) zastupjerjam spěchowanskeho towarstwa wčera přepodał. Přitomna bě zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU), kotraž je do přewróta w Margarećinej hěće dźěłała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND