Nětko móža třěchu ponowić

štwórtk, 14. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
We Wulkodubrawskej Margarećinej hěće zajimowaše so dr. Fritz Jäckel wčera mjez druhim za mašinu, z kotrejž běchu něhdy milinu produkowali.  Foto: Heinz Noack We Wulkodubrawskej Margarećinej hěće zajimowaše so dr. Fritz Jäckel wčera mjez druhim za mašinu, z kotrejž běchu něhdy milinu produkowali. Foto: Heinz Noack

Towarstwo Margarećineje hěty spěchowanske srědki dóstało

Wulka Dubrawa (HN/SN). Wulke wjeselo knježeše wčera we Wulkodubrawskej Margarećinej hěće. Tam móža nětko skónčnje třěchu 120 lět stareho fabrikskeho twarjenja ponowić, hdźež je spěchowanske towarstwo muzej zaměstniło. Móžno je to z 30 000 eurami spěchowanskich srědkow, kotrež je šef sakskeje statneje kenclije dr. Fritz Jäckel (CDU) zastupjerjam spěchowanskeho towarstwa wčera přepodał. Přitomna bě zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU), kotraž je do přewróta w Margarećinej hěće dźěłała.

Zawod bě tehdy najwjetši dźěłodawar w sewjernym Budyskim wokrjesu. Wot kónca 19. lětstotka zhotowjachu tam elektropórclinowe wudźěłki, předewšěm izolatory za milinowe sćežory a za dalše zaměry. 1991 njerentabelny zawod za­wrěchu. Samsne lěto w juliju załoži 80 bywšich sobudźěłaćerjow a dalšich zajimcow spěchowanske towarstwo Margarećineje hěty. Na te wašnje chcychu zachować­ historiske mašiny, dokumenty a twarjenja, kotrež wučinjeja wažny dźěl identity Wulkeje Dubrawy. W rumnosćach něhdyšeje pruwowarnje zaměstnichu muzej. Cyłe lěto móža so tam zajimcy wo něhdy njelochkim dźěle w zawodźe wobhonić. W twarjenju bywšeje wulkeje pjecy zetkawaja so dźensa šulerske skupiny a keramiske kružki, zo bychu so z hlinu zaběrali. Tónle poskitk je tež Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu hižo wospjet wužiwał.

Z wčera přizwolenymi pjenjezami móža nětko třěchu ponowić, nowe dwójne wokna zatwarić a přistup do muzeja tak přetwarić, zo móža jón tež ći wopytać, kotřiž su na přikład na chorobny stoł wjazani. Zo su čłonojo spěchowanskeho towarstwa wšitke lěta swoje dźěło pod skerje skromnymi wuměnjenjemi zmištrowali, dr. Fritz Jäckel wčera tohorunja wuzběhny. Wón chwaleše, zo wobchowaja w muzeju dopomnjenki na zajimawy wotrězk stawiznow Wulkeje Dubrawy. W běhu lětdźesatkow do přewróta je tam tež wjele serbskich wobydlerjow z wokolnych wsow a gmejnow dźěłało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND