Młodźi wobornicy zahoriće zwučowali

štwórtk, 28. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Lutz Reißmann a Andreas Huhn, nawodaj zwučowanskeho lěhwa młodźinskich wohnjowych woborow w Narću, gratulujetaj 16lětnemu Ralbičanej Witej Kubańkej za wuspěšne wobdźělenje k wukonowej spince. Foto:  Ulrike Herzger Lutz Reißmann a Andreas Huhn, nawodaj zwučowanskeho lěhwa młodźinskich wohnjowych woborow w Narću, gratulujetaj 16lětnemu Ralbičanej Witej Kubańkej za wuspěšne wobdźělenje k wukonowej spince. Foto: Ulrike Herzger

Na Narćanskej krajnej wohnjowobornej šuli a kubłanišću za katastrofowy škit wotmě so njedawno 16. wukubłanski tydźeń. Wobdźěliło je so tam dohromady 120 młodych wobornikow.

Narć (UH/SN). W dwanaće skupinach zwučowachu młodźi wohnjowi wobor­nicy z cyłeho swobodneho stata, mjez nimi tež Serbja. Wšitcy chcychu pruwowanje wobstać a sej tak zdobyć wukonowu spinku – najwyši kwalitny stopjeń w mło­dźinskej woborje.

Wobstatk pruwowanjow běchu hašenje, spěšnosć, staflowy běh, kulostork kaž tež rozmołwa. Dokelž wobhladuja wuspěšne wukony jako wobšěrnu praktisku a teoretisku wědu, mjenuja młodźinske wobory wukonowu spinku rady „rjemjeslniski list“. To je 16- a 17lětnych wězo wosebje motiwowało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND