Młodźi wobornicy zahoriće zwučowali

štwórtk, 28. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Lutz Reißmann a Andreas Huhn, nawodaj zwučowanskeho lěhwa młodźinskich wohnjowych woborow w Narću, gratulujetaj 16lětnemu Ralbičanej Witej Kubańkej za wuspěšne wobdźělenje k wukonowej spince. Foto:  Ulrike Herzger Lutz Reißmann a Andreas Huhn, nawodaj zwučowanskeho lěhwa młodźinskich wohnjowych woborow w Narću, gratulujetaj 16lětnemu Ralbičanej Witej Kubańkej za wuspěšne wobdźělenje k wukonowej spince. Foto: Ulrike Herzger

Na Narćanskej krajnej wohnjowobornej šuli a kubłanišću za katastrofowy škit wotmě so njedawno 16. wukubłanski tydźeń. Wobdźěliło je so tam dohromady 120 młodych wobornikow.

Narć (UH/SN). W dwanaće skupinach zwučowachu młodźi wohnjowi wobor­nicy z cyłeho swobodneho stata, mjez nimi tež Serbja. Wšitcy chcychu pruwowanje wobstać a sej tak zdobyć wukonowu spinku – najwyši kwalitny stopjeń w mło­dźinskej woborje.

Wobstatk pruwowanjow běchu hašenje, spěšnosć, staflowy běh, kulostork kaž tež rozmołwa. Dokelž wobhladuja wuspěšne wukony jako wobšěrnu praktisku a teoretisku wědu, mjenuja młodźinske wobory wukonowu spinku rady „rjemjeslniski list“. To je 16- a 17lětnych wězo wosebje motiwowało.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND