Dwójce telko spěchowanja

póndźela, 01. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wokrjes Dubja-Błóta chce serbske projekty ze 14 000 eurami podpěrać

Lubin (SN/at). Wokrjes Dubja-Błóta (LDS) wotpohladuje w nowym dwójnym etaće 2017/2018 spěchowanje za serbske projekty wot dotal 7 000 na 14 000 eurow podwojić. Zakład za to tworješe wokrjesny sejmik na posedźenju 20. julija, hdyž wobzamkny nowelěrowanu Směrnicu wo spěchowanju serbskeho ludu we wokrjesu Dubja-Błóta. Z tymle krokom nałožuje na Berlin mjezowacy komunalny cyłk postajenja noweho braniborskeho Serbskeho zakonja z lěta 2014.

Wudospołnjacy namjet frakcije Zhromadna njewotwisna wobydlerska lisćina LDS/My za Königs Wusterhausen, zo měli so jeničce přede­wzaća a projekty w připóznatym serbskim sydlenskim rumje spěchować, su do noweje směrnicy za­při­jeli. Porno dotal płaćiwemu dokumentej z lěta 2006 je nětko dokładnišo definowane, kotre projekty smědźa so spěchować. Su to tajke, kotrež „komunalne korporacije w připóznatym serbskim sydlenskim rumje wokrjesneho teritorija, towarstwa, wuznawace so w swojich wustawkach k serbskim nałožkam, a wu­znawacy Serbja organizuja“.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND