Třeće koło spěchowanja zahajene

srjeda, 03. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SN). Wot spočatka awgusta běži třeća projektowa namołwa, zwoprawdźić wuwićowu strategiju programa Leader tež w spěchowanskim regionje łužiska jězorina. K tomu słušeja mjez druhim gmejny Hamor, Halštrowska Hola, Łuty, Łaz, Slepo a město Wojerecy.

Wo spěchowanje za swoje projekty we wobłuku koncepta požadać móža so wobydlerjo, předewzaća, towarstwa a komuny. K spěchowanju projektow za wjesne wuwiće ma Leaderowy region 9,3 miliony eurow hač do lěta 2020 k dispoziciji.

W minjenymaj dwěmaj wotrězkomaj bu hižo 22 projektow k spěchowanju namjetowane. Mjez druhim dźe wo to, polěpšić turistisku infrastrukturu a wu­tworić načasne bydlenja na wsach na zakładźe wutwara a přetwara starych chěžow. Spěchowali su naprawy, kotrež žiwjenske wuměnjenja na wsy polěpšeja. Na mnohich wsach zarjadowachu městnosće, hdźež haja a skrućeja wjesnu zhro­madnosć, hdźež pěstuja kulturne namrěwstwo z wosebitym widom, zachować w spěchowanskim regionje serbsku rěčnu a kulturnu substancu.

Za nowy spěchowanski wotrězk maja so próstwy hač do 28. oktobra zapodać. Předwidźane su za tónle wotrězk spěchowanske srědki we wobjimje 1,3 milionow eurow. Z toho je 110 000 eurow jeno za spěchowanje rybarstwa w regionje. Projekty, kotrež budu w přichodnym kole spěchowane, wuzwoli lokalna akciska skupina (LAG) na posedźenju 21. nowembra. LAG rozsudźi na zakładźe projektoweho naprašnika, wobsahoweho plana wuwićoweje strategije kaž tež po hódnoćenskich měritkach programa Leader. Za wuzwolene projekty ma so potom w běhu 63 dnjow po schwalenju spěchowanska próstwa wotpowědnemu krajnoradnemu zarjadej zapodać. Dokładne informacije dóstanu zajimcy tež w interneće pod www.ile-lausitzerseenland.de.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND