Wobornikam za spušćomnu pomoc so dźakował

srjeda, 03. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Zastupowacy nawoda Kulowskeje wohnjoweje wobory Georg Wolf (naprawo) a nawoda komunalneje wobory Jurij Brösan (w pozadku) rozkładujetaj w přitomnosći młodych wobornikow Stanisławej Tilichej naročnu techniku.  Foto: Ulrike Herzger Zastupowacy nawoda Kulowskeje wohnjoweje wobory Georg Wolf (naprawo) a nawoda komunalneje wobory Jurij Brösan (w pozadku) rozkładujetaj w přitomnosći młodych wobornikow Stanisławej Tilichej naročnu techniku. Foto: Ulrike Herzger

Kulow (UH/SN). Wutrobnje su wčera wječor młodźi Kulowscy wohnjowi wobornicy zhromadnje ze swojej nawodnicu Ingeborg Zomack witali sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU). Najmłódši čłonojo běchu hosćej zdobom móst k aktiwnym wobor- nikam Kulowa a wokolnych wsow.

Spěšnje přińdźechu do rozmołwy, wšako bě ministerski prezident w prěnim rjedźe přijěł, jónu wosobinsce so dźakować žonam a mužam wohnjoweje wobory za jich njesprócniwe dźěło. Wysoko hódnoćeše wón jich hotowosć a spušćomnosć kaž tež přikładne skutkowanje za dorost. Spušćomnosć je po słowach Tilicha najwažniša kajkosć, přetož njehladajo na pomoc při wohenjach abo wobchadnych njezbožach je wažnosć aktiwnych wobornikow wšudźe začujomna.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND