Krótkopowěsće (09.08.16)

wutora, 09. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Skorža „lěnjosće“ dla

Nürnberg. Dźeń a wjace ćěkancow so juristisce dlijacemu wobdźěłanju swojich próstwow wo azyl wobara. Kónc meje předležeše w Zwjazkowym zarjedźe za migraciju a ćěkancow cyłkownje 135 skóržbow ćěkancow ze Sakskeje, zdźěli zarjad na naprašowanje medijow. Po wšej Němskej je dotal něhdźe 5 800 migrantow skóržbu „lěnjosće“ dla zapodało.

Jaty so wobwěsnył

Choćebuz. Jaty Choćebuskeho jastwa je sej žiwjenje wzał. 66lětneho běchu wčera wobwěsnjeneho w jeho celi našli, kaž justicne ministerstwo w Podstupimje informuje. Pokazy na to, zo běchu dalše wosoby wobdźělene, po prěnich dopóznaćach nimaja. Muž dyrbješe w Dešanku hižo wot lěta 1987 jastwo na čas žiwjenje wotsedźeć. Jeho běchu te­hdy morjenja a wumocowanja dla zasudźili.

Segwayje zakazane

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND