Krótkopowěsće (07.09.16)

srjeda, 07. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

59 wobchodow njewotnajatych

Budyšin. W centrumje sprjewineho města je tuchwilu 59 wobchodow njewotnajatych. Budyske měšćanske zarjadnistwo chce tuž sobudźěłaćerja přistajić, kiž ma so jenož wo tule naležnosć starać. Zdobom prócuje so twarski decernat wo to­, nowu spěchowansku ležownosć w měsće wupokazać. Dóstanu-li wobsedźerjo domow spěchowanje, móhli woni twarjenja saněrować.

Z wunoškami aronije spokojom

Drježdźany. Sakscy a braniborscy plahowarjo sadu su lětsa ze žnjemi aronije wjac hač spokojom. Tak běchu nadměrnje překwapjeni nad wunoškom, kaž zdźěli jednaćel předewzaća Aronia Original w Drježdźanach. Tež kwalita nastupajo słód je jara dobra. Tak je miks słónca a dešća tymle jahodam wosebje tył.

Kulturny dom dale zawrjeny

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND