Krótkopowěsće (03.11.16)

štwórtk, 03. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

LND na wikach prěni raz pódla

Drježdźany. Pjaty raz wotměja so 5. a 6. nowembra w sakskej stolicy wiki kołowokoło knihow a čitanja „Schriftgut“. Prěni raz wobdźěli so tam LND. Wjac hač 2000 kwadratnych metrow wulki „hermank wědy“ lubi hosćom wobšěrnu zaběru kołowokoło knihi. Štóž w Drježdźanach bydli abo chce sej tam dojěć, namaka wustajenišćo LND w hali 3, čo. c 11.

Uniwersita na dwórnišću?

Děčín. Prózdnje stejace dwórnišćo Děčín-wuchod móhli tola hišće wuchować. Děčínska wotnožka Čěskeje techniskeje uniwersity so za nje zajimuje. Objekt běchu w 19. lětstotku jako namjeznu staciju železniskeje čary mjez Wienom a Berlinom natwarili. Dźensa je kulturny pomnik njewužiwany a zanjechany. Wulki zadźěwk wšak je płaćizna: Čěska žele­znica žada sej milion eurow.

Rjemjeslnicy zwjetša spokojom

Drježdźany. Nalada mjez wuchodosakskimi rjemjeslnikami je tak dobra kaž dołho nic. Kaž z dźensa wozjewjeneho přepytowanja Drježdźanskeje rjemjeslniskeje komory wuchadźa, je 60 procentow wšěch woprašanych předewzaćow z tuchwilnym połoženjom kaž tež z wuhladami do přichoda spokojom.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND