Krótkopowěsće (23.11.16)

srjeda, 23. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Krabat jako app wuspytać

Budyšin. „Krabat a potajnstwo serbskeho krala, 1. staw“ předleži wotnětka jako pospytna wersija dyrdomdejskeje kompjuteroweje hry jako app za mobilne nastroje, kaž tablet abo smartphone. Projektna skupina „Rapaki“ je ju w nadawku Załožby za serbski lud wuwiła. Putaca stawizna jedna 1714. Kompletna werzija ma klětu dozhotowjena być.

Šulerskej filmaj dobyłoj

Wojerecy. Hnydom dwójce su Wojerowsku kulturnu fabriku na Festiwalu sakskeho šulerskeho filma wuznamjenili. Prěnje myto dobychu šulerjo 4. lětnika dźěćaceho domu „Při Halštrowskim wobłuku “z projektom „Pućowacy złotak“. 10. lětnik Lessingoweho gymnazija dósta za swój film „Město“, kotryž je zhromadnje z kulturnej fabriku zhotowił, druhe myto.

Nowy předsyda towarstwa

Budyšin. Budyšan Andreas von Geibler je nowy předsyda towarstwa Willkommen in Bautzen. Čłonojo předsydstwa su jeho wuzwolili, po tym zo bě prěni a dotalny předsyda loni załoženeho towarstwa Sven Scheidemantel hižo w okto­brje zastojnstwo złožił. Zdobom je wón tež z towarstwa wustupił.

BVB wosom króć trjechił

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND