Krótkopowěsće (29.11.16)

wutora, 29. nowembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Škarakaj do jastwa

Budyšin. K jastwu dweju a poł lěta resp. třoch lět je Budyske hamtske sudnistwio wčera młodeju muži w starobje 21 lět zasudźiło. Wonaj běštaj w februaru při wohenju w bywšim hotelu „Husarenhof“ dźěło wohnjowych wobornikow myliłoj a so přikazam policije spřećiwjałoj. Do chłostanja zapřija sudnistwo dalše njeskutki, kaž padustwo a zranjenje ćěła.

Wuradźuja wo matematice

Drježdźany. Fachowcy ze wšitkich zwjazkowych krajow a Awstriskeje wuradźuja dźensa a jutře w Drježdźanach wo­ přichodźe maturitneho pruwowanja w matematice. W srjedźišću steji, kak móhło maturitne pruwowanje w matematice w lěće 2030 wupadać, informuje kultusowe ministerstwo. Zaměr je, nadawki po wšej Němskej dołhodobnje na samsnej runinje přibližić.

Hans-Joachim Wolfram njeboh

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND