Krótkopowěsće (16.01.17)

póndźela, 16. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Za atraktiwne wjesne žra

Drježdźany. Sakske statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo je dźensa druhu namołwu programa „witalne wjesne žra a srjedźišća“ zahajiło. Tak móža­ gmejny nětko zaso wo spěchowanske srědki prosyć. Zaměr je wjesne kónčiny zesylnić. Tak móža próstwarjo srědki za saněrowanje abo wottorhanje twarjenjow runje tak zasadźić kaž za wutworjenje atraktiwnych wjesnych žrow.

Wo reformje rěčeli

Podstupim. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) je dźensa w Podstupimje z kritikarjemi dwělomneje wokrjesneje reformy rěčał. Tež Choćebuski wyši měšćanosta Holger Kelch (CDU) reformu kategorisce wotpokazuje. W běhu zetkanja wšak njeje k žanomu rozrisanju dóšło.

Industrija z dobytkom

Kamjenc. Sakske industrijne přede­wzaća su loni po předležacej bilancy dobytk­ nadźěłali. Tole wozjewi dźensa krajny statistiski zarjad ze sydłom w Kamjencu. Tak je cyłkowny wobrot wot januara do oktobra wo 0,9 procentow na 47,7 miliardow eurow rozrostł. Produkcija jězdźidłow a jězdźidłowych dźělow pak registrowaše wulke straty.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND