Krótkopowěsće (01.02.17)

srjeda, 01. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pytaja za hóstnymi swójbami

Drježdźany. W sakskich městach pytaja dale za swójbami, kotrež móhli samo­stejacych młodych ćěkancow hospodować. Zajimcy móža so na młodźinskim zarjedźe přizjewić, Drježdźanske měšćanske zarjadnistwo zdźěli. Wot nowembra 2015 do Němskeje přichadźacych samo­stejacych młodych ćěkancow na zwjazkowe kraje rozdźěla. Tam jich najprjedy raz młodźinski zarjad w swojich přebywanišćach přewozmje.

Rektorka znowa wuzwolena

Lipsk. Beate Schücking wostanje rektorka Lipšćanskeje uniwersity. 61lětnu su wčera za druhi słužbnu dobu wuzwolili, wysoka šula zdźěla. Schücking měješe z Janom Palmowskim, 51lětnym profesorom za stawizny na jendźelskej University of Warwick, napřećiwneho kandidata.

Rekordny kinowy wopyt

Praha. W čěskich kinach su loni wjace hač 15 milionow wopytowarjow zličili – najwjace po lěće 1993. Z čěskej wosebitosću je wulki podźěl domjacych filmow (loni třiceći procentow). Mjez dźesać najwuspěšnišimi titlemi běchu štyri čěske. Najwjetši wothłós žněješe moderna bajka Anděl Páně 2 (Jandźel Knjeza 2) z milionom wopytowarjow.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND