Krótkopowěsće (23.02.17)

štwórtk, 23. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wo iniciatiwje wuradźowali

Podstupim. Nutřkowny wuběrk Braniborskeho krajneho sejma je dźensa wo ludowej iniciatiwje přećiwo planowanej wokrjesnej reformje wuradźował. Iniciatiwa wojuje wo to, zachować dotalne 14 wokrjesow a štyri bjezwokrjesne města. Za to je 130 000 podpismow woby­dlerjow znosyła. Knježerstwo chce dźewjeć wokrjesow wutworić.

Wodtke nastupi za Wjelcej

Wjelcej. Hannelore Wodtke z wolerskeje iniciatiwy „Zeleny přichod za Wjelcej“ kandiduje za wólby měšćanosty Wjelceje dnja 7. meje. Na wólbnej zhromadźiznje su ju čłonojo iniciatiwy wčera jednohłósnje nastajili. Ze swojim hesłom „Wodtke za Wjelcej“ chce so něhdyša zarjadniska fachowa přistajena nětko do wólbneho boja podać.

Stres na porodnych stacijach

Drježdźany. Dale přiběraca ličba porodow je chorownjam swobodneho stata dźeń a wjetše wužadanje. Předewšěm we wulkoměstach dźěłaja porodne stacije na hranicy swojich móžnosćow, kaž towaršnosć chorownjow Sakskeje informuje. Zamołwići pak tež kritizuja, zo su minjeny čas wjacore porodne kliniki we wjesnych kónčinach zawrěli.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND