Póndźelne čitanja woblubowane

štwórtk, 09. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Rodźeny Hózkowčan dr. Stefan Domanja nawjeduje rjapowy centrum Łužiskeho jězorinoweho klinikuma we Wojerecach.  Foto: LSK/Kai Loges + Andreas Langen Rodźeny Hózkowčan dr. Stefan Domanja nawjeduje rjapowy centrum Łužiskeho jězorinoweho klinikuma we Wojerecach. Foto: LSK/Kai Loges + Andreas Langen

Prawidłownje wotměwaja so we Wojerowskim jězorinowym klinikumje póndźelne čitanja. Přeco w 17 hodź. so wone započinaja a přiwabjeja stajnje něhdźe 50 zajimcow, tež z wokolnych wsow.

Wojerecy (SN/mwe). Kotre moderne terapeutiske móžnosće a metody su, što su přičiny chorosćow, hdy měli k lěkarjej hić – na tele a mnohe dalše prašenja dóstawaja zajimcy wotmołwu na prawi­dłownych póńdźelnych čitanjach we Wojerowskej chorowni. Přichodne čitanje 20. měrca budźe na temu narunanje bjedroweho zhibadła, a 3. apryla póńdźe wo złamane nadkoleno. Zarjadowarjo proša wo přizjewjenje pod telefonowym čisłom 03571/44 36 45.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND