Krótkopowěsće (24.04.17)

póndźela, 24. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W rozmołwje z wobydlerjemi

Plauen. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) zahaji dźensa wječor w Plauenje swoju rozmołwnu turu. K zahajenju chce so wón pod hesłom „Zhromadnje w Sakskej – za sylny přichod“ z Plauenskimi wobydlerjemi zetkać. Sto ludźi je so za to přizjewiło. Tilich planuje pjeć zarjadowanjow. Přichodne budźe 2. meje w Biskopicach.

Nadpady na stronske běrowy

Lipsk. Politikarjo a běrowy zapósłancow su dale cil nadpadow, byrnjež ličba atakow woteběrała. Lěwica je w prěnim kwartalu pjeć nadpadow zličiła. Prěnje tři měsacy 2016 bě jich hišće 22. AfD rozprawja wo nadpadomaj na běrow w Budyšinje a Zhorjelcu. Tež SPD a CDU stej tajke nadpady registrowałoj.

Tójšto wobdźělnikow

Bórkowy. Wjace hač 12 200 sportowcow je so na kónctydźenskim 15. błótowskim marathonje w Bórkowach, Lubnjowje, Lubinje a Tšupcu wobdźěliło. To je 300 wjace hač loni, kaž zarjadowarjo zdźěleja. Z wjace hač 1 300 wobdźělnikami bě 200 kilometrow dołha kolesowarska čara najbóle prašana.

Boll němske finale dobył

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND