Krótkopowěsće (13.06.17)

wutora, 13. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Zakładny kamjeń za kubłanišćo

Drježdźany. W přitomnosći sakskeho ministerskeho prezidenta Stanisława Tilicha (CDU) je Drježdźanska rjemjeslniska komora wčera zakładny kamjeń za nowy wukubłanski centrum w sakskej stolicy połožiła. Kubłanišćo, nastawace w štwórći Albertowe město, płaći něhdźe 40 milionow eurow. Do nowotwara ma mjez druhim Großenhainske wukubłanske stejnišćo zaćahnyć.

Wuslědki předstajili

Běła Woda. Wuslědki přepytowanja hary a procha z lěta 2016 w Miłorazu a Trje­binje brunicoweho hórnistwa dla je dźensa předewzaće Łužiska energija a milinarnje LEAG w Běłej Wodźe rozłožiło. Zdobom předstaji škitne naprawy wokoło Wochožanskeje brunicoweje jamy. Jutře chcedźa wobydlerjow mjenowaneju wsow informować.

Kontrole inkognito

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND