Krótkopowěsće (16.06.17)

pjatk, 16. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Tež serbske wsy pódla

Rowno. Pjeć wsow Zhorjelskeho wo­krjesa – mjez nimi Rowno, Jabłońc a Chrje­bja-Nowa Wjes – su so za wubědźowanje „Naša wjes ma přichod“ přizjewili. Fachowa jury kónc septembra wsy wopyta a pohódnoći. Dobyćer wokrjesneho wurisanja wobdźěli so na krajnym wubědźowanju a móže so tam za cyłoněmske finale skwalifikować.

Štyri miliony za projekt

Hamor. Zwjazkowe ministerstwo za hospodarstwo a energiju podpěruje nowe ideje za strukturnu změnu w brunicowej kónčinje ze štyrjomi milionami eurow. Składnostnje swojeho wopyta w Hamorje je ministerka Brigitte Zypries (SPD) wčera regionalnym partneram wotpowědne wopismo za modelowy projekt „Předewzaće rewěr“ přepodała.

Plahowanje hribow z ćežemi

Praha. Čěske plahowarnje šampinjonkow a wustričnych hribow bědźa so z problemami. Produkty njejsu w kraju tak woblubowane kaž druhdźe, dokelž Češa hriby radšo sami w lěsu zběraja. Nowy problem za nich je, zo z Pólskeje wo wjele tuńše hriby dowožuja. Wjetšina čěskich hribowych plahowarnjow je hižo zwrěšćiła, nowiny rozprawjeja.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND