Krótkopowěsće (11.07.17)

wutora, 11. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Maja spěšny internet

Njeswačidło. Z wutwarom spěšneho mobilneho interneta dóstanu wobydlerjo w Njeswačidle nětko přizamk k syći Telekom LTE. Syć přenošuje rěč we wysokej kwaliće a w najkrótšim času wulke mnóstwo datow, rěka w nowinskej zdźělence Telekom. Podźěl wužiwarjow mobilneho interneta je minjene šěsć lět wot 20 na 68 procentow rozrostł.

Indiscy studenća w Čěskej

Liberec. Na techniskej uniwersiće w sewjeročěskim Liberecu je nětko nimo zwučeneje čěšćiny časćišo tež jendźelšćina słyšeć. Dźesać indiskich studentow je tam njedawno swój inženjerski studij mašinotwarstwa, podawany w jendźelskej rěči, zakónčiło. Někotři z nich chcedźa w Čěskej z doktorskim studijom pokročować.

Pola Amazon zaso stawkuja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND