Krótkopowěsće (07.08.17)

póndźela, 07. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Rěčny camp

Jarješk. W krajnym młodźinskim domje w Jarješku wotměwa so tón tydźeń rěčny camp Choćebuskeje wotnožki Rěčneho centruma WITAJ. Hač do pjatka přebywa w nim 13 dźěći wosom do 14 lět, kotřiž w šuli delnjoserbsku rěč wuknu. Nimo ekskursijow a pućowanjow zaběraja so prózdninarjo intensiwnje z delnjoserbskej rěču.

Dźěławych informowali

Freiberg. Přistajenych insolwentneho twarca solarnych modulow Solarworld w Freibergu su dźensa wo móžnym wu­tworjenju transferneje towaršnosće informowali. Ta by nastała, by-li k zrěčenju z nowym zajimcom dóšło, rjadowar insolwency zdźěli. Kónc tydźenja bu znate, zo ma w Freibergu jenož 283 z něhdy wjace hač tysac dźěławych wostać. Wšitcy druzy du do transferneje towaršnosće.

Zapalerstwo było

Ostrava. Woheń, kotryž je w Třincu-Gutech do dna zničił swojoraznu drjewjanu cyrkej ze 16. lětstotka (hlej SN pjatk 2. str.), bu z wotmysłom zamiškrjeny. Policija je třoch młodostnych jako skućićelow zwěsćiła, z kotrychž je sudnistwo dweju jako hłowneju winikow dało zajeć. Jimaj hrozy 15 lět jastwa. Motiw njejstaj wonaj móhłoj mjenować.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND