Krótkopowěsće (15.08.17)

wutora, 15. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

W kruhu finalistow

Njebjelčicy. Gmejna Njebjelčicy wobdźěla so na cyłoněmskim wubědźowanju „Wjes ze žrom“ (Kerniges Dorf). 147 wsow a gmejnow je so wo myto prócowało. A w kruhu 22 finalistow su tež Njebjelčicy.­ Přichodny tydźeń chce so tam wubědźowanje wuhotowaca Agrarnosocialna towaršnosć wo konceptach a idejach za přichod wobhonić.

Jubilejny swjedźeń

Lědy. Ze sympozijom a swjedźenjom chce kónc tydźenja Muzej pod hołym njebjom na Lědach na 60lětne wobstaće zhladować. Za to přihotuja tež wosebitu wustajeńcu wo šěsć lětdźesatkach skutkowanja wot přeměstnjenja historiskich statokow hač k zarjadowanjam muzeja. Zajim zbudźić ma zdobom openair-galerija jako naddimensionalny album.

Zetkanje dudlowarjow

Praha. W čěskej stolicy je so minjeny tydźeń akcija „Dudlawa je žiwa!“ wotměła. Na njej zetkachu so dudlowarjo z wjacorych krajow Europy, mjez druhim tež z Němskeje. Zaměr bě, mjeztym rědki mechaniski hudźbny nastroj přez koncerty pod hołym njebjom a w Čěskim muzeju hudźby wuraznišo prezentować. Tež přihladowarjo móžachu so wuspytać.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND